5 Kasım 2011 Cumartesi

Cehri Halı


Avanos ilçe merkezinde bulunan Cehri Halı mağazası 1985 yılında Galip Körükçü tarafından açılmış. İki kattan oluşan mağaza eski bir Avanos evi restore edilerek kullanıma açılmıştır. Giriş katında yeni üretim halı ve düz dokuma yaygılar bulunmakta, bunların sergilenmesi ve satışı yapılmaktadır. İkinci katta, çevre ilçe ve köylerden toplanan eski dokumalar sergilenmekte ve satılmaktadır. İkinci kat daha çok koleksiyon salonu havasındadır. Halı üretimi yapılmamaktadır. Bölgeye gelen tüccarlardan halı ve düz dokuma yaygılar temin ederek satışını yapmaktadır. Avanoslu olan Galip Körükçü, Ankara Meslek Yüksek Okulu Toplum Sağlığı Bölümü mezunu olup asıl mesleği çömlekçiliktir. Dedesi Hakkı ve babası Yusuf Körükçünün mesleği çömlekçiliktir. Galip Körükçü 7 yaşında onların yanında mesleği öğrenmiş ve1962 yılından beri bu mesleği devam ettirmektedir. Hollanda uyruklu eşi Lilian, Güzel Sanatlar eğitimi almış eşi ve üç kızı ile birlikte çalışmaktadır.
Halı mağazası haricinde iki tane seramik satış mağazası bulunmaktadır. Seramik mağazaları içinde gösteri ve üretim amaçlı çanak yapım atölyeleri bulunmaktadır. Seramik mağazaları ve halı mağazasında toplam 20 kişi çalışmaktadır. Bu seramik mağazalarından birinde saç müzesi vardır. Her gelen konuktan bir tutam saç alınmakta ve üzerinde isim ve adresinin bulunduğu not ile birlikte sergi salonuna asılmaktadır. 1979 yılında başladığı saç koleksiyonculuğuna halen devam etmektedir. Yüz binlerce saç örneğinin bulunduğu müze, 1999 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır.

Yörük Halı
Yörük Halı mağazası Avanos ilçe merkezinde olup, 1985 yılında Ali Fuat -Ertan İLLEEZ kardeşler tarafından açılmış. Tek kattan oluşan mağaza içerisinde mutfak, tuvalet ve 60 m2 büyüklüğünde sergi ve satış salonu bulunmaktadır. Bu salon içerisinde eski ve yeni dokumalar bir arada bulunmaktadır. Mağazadaki dokumalar gelen toptan satıcılardan alınmakta, ayrıca halı veya düz dokuma yaygı imalatı yapılmamaktadır. Mağazadaki dokumaların büyük çoğunluğu çevre il ve ilçelere ait dokumalardır. Diğer bölümü ise Türkiye'nin değişik bölgelerine, İran ve Afganistan'a ait dokumalar bulunmaktadır. Ali Fuat ve Ertan İLLEEZ kardeşlerin her ikisi de Avanoslu olup, lise mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Kasım 2011 Perşembe

Avanos Kirkit Halı


Avanos ilçe merkezi'nde bulunan Kirkit halı mağazası, Ahmet, Yasin, Haşim DİLER ve kuzenleri Osman DİLER tarafından 1981 yılında açılmıştır. İki kat ve bir çekme kattan ibaret olan dükkan binası, eski Avanos evi restore edilerek kullanıma açılmıştır. Giriş katında yaşları ortalama 0 - 50 arasında değişen halı ve düz dokuma yaygıların sergilendiği, satışının yapıldığı salon, mutfak ve tuvaletler bulunmaktadır. İkinci katta sergi ve satış yapılan bir oda, 70 yıl ve üzeri halı ve düz dokuma yaygıların bulunduğu bir koleksiyon salonu bulunmaktadır. Çekme kat ahşaptan yapılmış olup, gelen konukların dinlenebileceği, ikramların yapılabileceği şekilde şark köşesi havası verilerek düzenlenmiştir. Mağazanın genelinde halı ve düz
dokuma yaygılar haricinde, dekorasyon amaçlı antik değer taşıyan günlük kullanım eşyaları ve bir adet ahşap germe tip halı tezgahı göze çarpmaktadır.
Mağaza kış aylarında, Uşak ve Denizli'nin köylerinde Yörük kilimi imalatı yaptırmaktadır. Yaz aylarında ise, mağaza bünyesinde bulunan halı dokuma tezgahında, gösteri amaçlı halı dokutulmaktadır. Gelen konuklara bu tezgah üzerinde düğüm atma teknikleri, atkı atma, kirkit ile düğümleri sıkıştırma ve makas ile kesim gösterilmektedir. Bunlar haricinde mağaza da satmak için, İran ve Afganistan'dan her iki ayda bir halı ve düz dokuma yaygılar getirilmektedir.
Mağaza sahiplerinden Ahmet DİLER, Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu, 54 yaşında, evli ve iki çocuk babasıdır. Yasin DİLER, Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu, 49 yaşında, evli ve iki çocuk babasıdır. Haşim DİLER, Ortaokul mezunu, 47 yaşında, evli ve üç çocuk babasıdır. Osman Diler, Alman Dili ve Edebiyatı mezunu, 52 yaşında, evli ve iki çocuk babasıdır.
Avanos ilçe merkezinde halı mağazası haricinde, mağaza ile ayni ismi taşıyan Turizm ve Seyahat Acentesi ile pansiyon işletmektedirler. Antalya'da ise, Seyahat Acentesinin şubesi ve oteli bulunmaktadır.

1 Kasım 2011 Salı

AVANOS HALICILIĞININ GELİŞİMİ


Daima Türklerin yaşadığı ülkelerde ortaya çıkan halının tarihi, sıkı sıkıya Türklere bağlı olduğu gibi, Büyük Selçuklu Sultanlığı devrinde kurulan devletlerle, bunun tekniğini önce İslam alemine, sonra bütün dünyaya tanıtan da Türkler olmuştur. Bununla beraber Büyük Selçuklulardan halı kalmamış, Anadolu Selçuklularından gelen Konya halıları yirminci yüzyıla kadar gelişen halı sanatının temeli olmuş, yedi asır boyunca Türk Halı sanatı aralıksız, daima yeni tiplerin yaratıldığı parlak bir gelişme göstermiştir.

            1202 yılında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat , İpek Yolu üzerinde ki güvenliği sağlamak ve ticaret kaynaklarını canlandırmak amacıyla çeşitli boylardan Türkmenleri Orta Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde iskan ederek o bölgeleri Türkleştirmiştir.11 Yerleşik hayata geçirilmeden önce de karakteristik halı özellikleri olan Türkmenler, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte bu faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir.
Anadolu halıları, zengin kompozisyonları ve bölgelere ait özellikleri göz önüne alınarak, Batı, Orta ve Doğu Anadolu halıları olarak üç geniş gruba ayrılabilmektedir. Nevşehir, Niğde ve Konya yöresi halılarının adı, tanınmış halı merkezleri arasında geçmemektedir. Buna rağmen Orta Anadolu'nun Nevşehir, Niğde ve Konya'ya kadar inen alan içinde, yörenin özgün, tabii ve arkeolojik yapısına paralel olarak, diğer halı bölgelerinden farklı renk, boyut, kompozisyon ve desen özellikleri ile geometrik üslubun en güzel çeşitlemelerinin dokunduğu halılar olarak karşımıza çıkmaktadır.12
Konya halıları yapıları itibarı ile Kapadokya bölgesindeki bir grup halı ile büyük benzerlikler göstermektedir. Buna rağmen Konya halıları kadar tanınmamıştır. Bu nedenle iki bölgenin halılarını bir arada ele almak ve yapısal özelliklerini birlikte incelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Konya Kapadokya grubu diye adlandırılan halılar yapıları, tasarımları, şekil, motif ve renkleri incelendiğinde çok belirgin ortak özellikleri ortaya çıkmaktadır. Çoğunun, "yol halısı" denilen şekilde, boylarının uzun, enlerinin dar olması, sedir üstü kullanım amacıyla dokundukları fikrini vermektedir. Fakat göçer tezgahlarının dar olması, kolay sökülüp taşınması gibi özelliklerini de hesaba katmak gerekmektedir.
            Nevşehir, Niğde, Konya yöresi halılarına kompozisyon ve desen özellikleri açısından bakıldığında, geometrik bir üslup görülmektedir. Bu üslup günümüzün bile çağdaş estetik anlayışına oldukça uymaktadır. Genelde halılarda orta zemin kare veya dikdörtgenlere bölünerek içlerine ana motif, zeminde kalan boşluklara da yine geometrik motif ya da motifler birbiri ardı sıra gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Genelde halıların yüzeyine bakıldığında, orta zemini çevreleyen kalın tek bir bordürde bile sonsuzluk prensibi göze çarpar. Bu özellik, Selçuklulardan gelen bir geleneğin yaşatılması niteliğindedir. Bordürlerin içlerinde yine geometrik motifler yer almaktadır. Nevşehir, Niğde ve Konya yöresi halılarında genelde rastlanmakta olan en karakteristik özellik, halıların başlangıç ve bitiş kısımlarında, orta zemini çevreleyen ana bordürün haricinde bir bordürün daha yer almasıdır. Bu bordürlerinde içlerinde yine geometrik motifler bulunmaktadır.14
İlçede Konya ve Niğde halılarına benzeyen grup haricinde bir de Kırşehir -Mucur seccadelerine benzeyen, bir grup seccade halıları göze çarpmaktadır. Bunlar ticari kaygı güdülmeksizin sadece çeyiz amaçlı dokunmuş halılardandır. Yapısal özellikleri incelendiğinde Avanos seccadeleri ile ufak detaylar hariç büyük benzerlik göstermektedir. Mucur'da kullanılan desen adlarının aynısına Türkmen soyundan gelmeleri sebebiyle, Avanos seccadelerinde de rastlanılmaktadır. Bölgede "dar kenar" denilen halı sedeflerinde; "çatık kaş", "zigzaglı su", "üçgen" ve "gelin ağlatan" desenleri, yine bölgede "enli kenar" denilen bordürde; "arap eli", "lale", "çiçek" ve "deve tabanı" adıyla isimlendirilen motifler yer almaktadır.15
Mucur halılarında ortada genellikle boş zeminli içi içe bir veya iki mihrap nişi girintisi bulunan, bu mihrabın alt ve üst kısmında, ayetlik ve tabanlık kısmının yer aldığı iç zeminli çok sıralı sedef ve bordürlerin çevrelediği desen karakterindedir.16Avanos seccadelerinin yapısal özelliği incelendiğinde benzer bir desen şeması mevcuttur.
Diğer bir grup halı ise İran halılarına benzeyen sine düğümlü halılardır. Bu grup halı karakteri, Batı Anadolu'da 1908 yılında kurulan ve faaliyet gösteren Şark Halı Kumpanyası'nın bölgede yaptığı faaliyetler sonucunda ortaya çıkmıştır. Desenleri ya İran'dan getirilerek bazı değişiklikler yapılmış ya da Londra'da Şark Halı Organizasyonu'nda çizdirilerek Anadolu Türkmen dokuyucusuna takdim edilmiştir. Pamuk çözgülü ve atkılı İran, sine veya açık düğümlü halılar; desen, renk ve dokuma tarzı ile geleneksel Anadolu halı kültürüne aykırı olmasına rağmen dokumalar içerisinde kendisine yer edinmiştir.

Son grup halı ise, içerisinde güller, çiçekler, yapraklar ve dalların natüralist formda uygulandığı daha çok Barok karakter taşıyan halılardır. Bu tipte halılar 1970'li yıllardan başlayıp, dokuma faaliyetlerini sonlandığı 1980'li yılların ortalarına kadar dokunmuşlardır.
Bu desenlerin temeli yine Şark Halı Kumpanyası tarafından atılmıştır. Avrupa'da daha çok rağbet görme isteği ile İzmir'de açtıkları desen bürosunda, Barok, İran, Kafkas, Afgan, Hint ve Çin desenleri hazırlatmışlardır. Bu desenler bekledikleri ilgiyi görmeyince tekrar Anadolu desenlerine dönmüşlerdir. Yine bu dönemde maliyeti düşürmek ve daha hızlı üretim yapmak amacıyla anilin boyaları ülkemize sokmuşlardır. Halılarda pamuk ipliğinin kullanımı yine o dönemde ülkemize girmiştir. Pamuk ipliğinin halıya belli bir serlik kazandırmasından dolayı halının daha sağlam olduğu imajını yaratmaya çalışarak maliyeti düşürmüşlerdir.18
Şark Halı Kumpanyası'nın Anadolu desenlerine geri dönmüş fakat yaratmış oldukları desenler uzunca bir süre kullanılmıştır.
Avanos'un erkekleri çanak ve çömlekçilikle uğraşırken, kadın ve kızları halı ve kilim dokumuşlardır. Avanos'un bütün kızları istisnasız bu el sanatını bilirler. Her evde bulunan "istar" adı verilen tezgahlarda, el emeği göz nuruyla, halılar, kilimler, seccadeler, yastıklar, minderler, heybeler çuvallar ve yolluklar dokumuşlardır. Dokunan halıların bütünü; cehri, ceviz kabuğu, serkile, gümüş süpürge, ayva yaprağı, zerdali kökü, narpuz, güvelek, üzüm çekirdeği gibi tabi kök boyalarla boyanmış iplerden dokunur. Halı desenleri olarak, Havva başlı, arabelli, çubuk suyu, mihraplı, dersin göbeği, yılanlı bahçe, zambaklı gibi Avanos' a özgü desende halılar üretilir.
Evin ihtiyaçları yanında genç kızların çeyizlikleri özenle dokunmuş, ayrıca 1945 - 1975 yılları arasında ticari amaçlı olarak leblebili, kollu adı verilen piyasa halıları geceli gündüzlü çalışmayla üretilerek, ev ekonomisine çok önemli katkılar sağlanmıştır.
            Önceden sadece çeyizlik, ev için dokunan halılar yapılırken, başka bölgelerde olduğu gibi halının Avanos'ta da ticari değer kazanmasıyla perakende20 dokumacılık yapılmaya başlanmıştır. Perakende halı dokumacılığının gelişmesinde en önemli etken 1960'lı yıllarda başlayan ve sonraları giderek gelişen turizm hareketlenmesidir. Halı üretilen her bölgede olduğu gibi Avanos'ta da halının ticari değer kazanması yapısında bozulmalara yol açmıştır. Hızlı üretip satma kaygısı desende, kullanılan ipliklerde ve ipliklerin boyanmasında kolay, hızlı ve ucuz olanı tercih etme amacını getirmiştir. Desenler en çok rağbet edilenlerden seçilmiş, çözgü ve atkılarda ucuz olmasından dolayı pamuk ipliği tercih edilmiş, ipliklerin boyanmasında ise, pratik olması nedeniyle anilin boyalar kullanılmıştır. Haftada bir halı kesilmesi nedeniyle dokuyucular beğenilerini, beceri ve yeteneklerini halılarda yeteri kadar göstermemişlerdir. Ancak çeyiz için dokunan, satışa çıkarılmayan halılar ince bir beğeninin ürünüdür.21
Teknolojideki gelişmeler, makine halılarının ortaya çıkması, halının eskisi kadar kar getirmemesi gibi pek çok nedenle halı eski öneminin yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Bölgede halıcılığın yok olmasında ki bir başka neden de çömlekçiliğin daha fazla ün yapmasıdır. Halı daima çömlekçiliğin gölgesinde kalmıştır. 1980'li yılların ortalarına kadar gittikçe azalan halıcılık faaliyetleri tamamen bitmiştir. Günümüzde Avanos'ta Avanos halısı dokuyan ne atölye ne de ev kalmıştır. Sadece birkaç büyük halı mağazası, gösteri amaçlı farklı bölgelere ait, yabancılar tarafından en çok beğenilen halıları dokutturmaktadır. Üretim açısından Hitaş Tokmak Halı A. Ş. faaliyette bulunmaktadır. Ürettikleri halılar geleneksellikten uzak tamamen müşterilerin isteğine uygun kaba kalitedeki halılardan oluşmaktadır.

30 Ekim 2011 Pazar

Avanos'un Tarihi


Hitit ve Frig Mitolojisi'nde de bahsedildiği gibi, volkan tanrılarının oluşturduğu, yağmur ve rüzgar tanrılarının yumuşak ve sihirli ellerinde biçimlendirdiği Kapadokya içerisinde Avanos, doğa ve tarihin en güzel bir şekilde bütünleştiği yerdir.
Yüzyıllardan beri insan toplulukları meyve toplamacılığı ve avcılık yaparak hayatlarını sürdürmüşler. Suya olan hayati bağımlılıklarından dolayı nehir kenarlarına yerleşme eğilimi göstermişlerdir. Bu bağlamda Kızılırmak çevresi İç Anadolu bölgesinde yerleşim yeri olarak hep rağbet görmüştür. Avanos Kapadokya'nın en eski yerleşim merkezlerinden birisidir.
Avanos'un bilinen tarihi, ilk Bronz Çağı'ndan itibaren başlar. Bu bilgiler Topaklı Höyük kazılarında ortaya çıkarılmıştır. İtalyan Arkeologların 1967 yılında başlattığı kazılarda bölgenin ilk Bronz Çağı'ndan Bizans Dönemine kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığını gösteren 24 kat ortaya çıkartılmıştır. J.C Gadrin ve P. Garelli isimli arkeologlar 19. yy başları Asur Ticaret Yollarını inceleme çalışmalarında Avanos'un bu ticaret yolu üzerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Kazılarda ortaya çıkan kil tabletlerden ilçenin o dönemindeki adının Venessa ve Waşhania olduğu saptanmıştır.
N. Thierry çalışmalarına göre, Venessa Selçuklular döneminde Evranos olarak isimlendirilmiş, zamanla da Avanos'a dönüşmüştür. Osmanlı belgelerinde; Avanos " Enes", " Üvenez", " Evenez" olarak geçmektedir.6
Avanos'un çevresinde yer alan birçok tarihi kalıntı, buranın çok büyük bir dini merkez olduğunu göstermektedir. Anadolu Selçukluları zamanında da önemini korumuş ve İstanbul - Bağdat yolu üzerinde önemli bir yerleşim merkezi olarak kalmıştır.
Bölgede Hitit ve Frig hakimiyeti sürmüş, bunlardan sonra Kımmerlerin istilasına uğramıştır. MÖ. 700 yılı sonrasında da Lidya, Med, Pers İmparatorlukları egemenliği altına girmiştir.
Elde edilmiş ilk tarihi bilgilere göre, ' Venessa ' MÖ. 332 yılında Büyük İskender'in teğmeni Eumenes tarafından kurulmuştur.
MS. 17'lerde Kapadokya, Romalıların Asya'da ki vilayeti olarak kullanılmış ve Bizans Dönemi'nden itibaren de bölgeye ilk oyma freskli kiliseler inşa edilmeye başlanmıştır.
1202 yılında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat, İpek Yolu üzerinde ki güvenliği sağlamak ve ticaret kaynaklarını canlandırmak amacıyla çeşitli boylardan Türkmenleri ilçede iskan ederek yöreyi Türkleştirmiştir. Selçuklular tarafından yapılan Alaaddin Cami, çeşme, medrese, Alaaddin Mahallesi, Çavuşoğlu Sokağı o dönemden günümüze kalmıştır.
Beylikler Dönemi'nde Avanos ilk olarak Eretna Beyliği, daha sonra Karaman Beyliği Hükümranlığına geçmiş, 1391 tarihinde Yıldırım Beyazid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.7 1838'de Nevşehir'e, 1853'de de Ürgüp'e bağlı bir köy olan Avanos, 1867 yılında ilçe olmuştur.8
II. Abdülhamit zamanında sarayda Abdülhamit'in Başyaverliğini yapan Avanos'lu Kurena Arif Bey, 1900 yılında Taş Köprü'nün yapılmasına yardımcı olmuş, sayesinde Avanos gelişmesini sürdürmüştür.9 Cumhuriyetten sonra Kırşehir'e bağlanmış, 1954 yılına kadar bu ile bağlı ilçe olarak kalmıştır. 1954 yılında Nevşehir'in il olmasıyla Nevşehir'e bağlanmıştır.
Avanos büyüyüp gelişerek bugünkü halini almıştır. İlçede halıcılık, çanak çömlekçilik, bağcılık, şarapçılık, mermer ocakları ve mermer imalatı ile tuğla ve kiremit üreten toprak sanayi mevcuttur. Son yıllarda turizm ilçenin en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir.

28 Ekim 2011 Cuma

Avanos'un Coğrafi Konumu

Avanos Nevşehir iline bağlı ilçe olup, İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. İlçe, Nevşehir il merkezine 20 km. mesafededir. Başta ilçe merkezi, diğer 8 kasaba ile 9 belediye ve 11 köy olmak üzere toplam 20 yerleşim ünitesi mevcuttur. Ayrıca ilçe merkezinde 8 mahalle bulunmaktadır. Avanos'a bağlı belediyeler; Özkonak, Kalaba, Akarca, Topaklı, Sarılar, Çalış ve Mahmat'tır. Avanos'un köyleri; Aktepe, Çavuşin, Altıpınar, Büyük Ayhan, Küçük Ayhan, İğdeli Kışla, Karacauşağı, Kuyulukışla, Paşalı ve Üçkuyu'dur. Avanos merkez mahalleleri ise; Alaattin Mahallesi, Orta Mahalle, Bayır Mahallesi, Cami Kebir Mahallesi, Yukarı Mahalle, Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'dir.
Avanos 1.045 km2'lik yüzölçümüyle, Nevşehir'in %19,1'ini kaplayan en geniş ilçesidir. İlin doğu kesiminde yer alan ilçe topraklarının büyük bölümü platolarla kaplıdır. Kızılırmak Vadisi'nde yer alan küçük adalar görülür.1
Avanos'ta dağlar, tepeler, vadiler ve düzlükler yan yana yer alır. İsmail Sivrisi 1756 m. yüksekliğiyle ilçenin Kuzeybatısında yükselir. İğdiş ( Ziyaret ) Dağı 1564 m. yüksekliğinde olup ilçenin Kuzeyinde yer alır ve eteklerinde, taş değirmenleri döndüren, bağ ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan Köybağı Suyu denilen kaynak bulunmaktadır. Özkonak-Kalaba arasında düz alanlar uzanır ve genellikle ekin tarlaları ile kaplıdır. Vadilerde kuru dere yatakları bulunur ve ancak sağanak yağmurların ardından ya da karların erimesinden sonra buralardan su akar.2
Kızılırmak Vadisi'ne Kuzey ve Güneyden birçok vadi açılır. Bunların çoğu yılın büyük bir zamanı kurudur, ancak, içlerinden sadece Damsa Çayı Vadisi yıl boyunca yatağında su bulundurur.


Kızılırmak Avanos'un ortasından geçer, yılın büyük bir bölümünde çamurlu akar ve suyun rengi de kızıldır. Kızılırmak suyu bölgede bağ ve bahçe sulamasında kullanılır.
Kızılırmak'ın Güneyinde Zelve Ovası düzlüğü yer almaktadır. Bu ovanın Güneyinde Aktepe yükseltisi bulunmaktadır. İlçenin Güney sınırını Zelve Ören yeri çevrelemektedir. Batı'da Karadağ ile Balkayası yükseltisi Kızılırmak tarafından Doğu - Batı doğrultusunda ikiye bölünmüş ve Gülşehir sınırına kadar devam edip Kızılöz Düzlüğü denilen yerde son bulmuştur. İlçenin Güneydoğusunda yer alan Karaseki Platosu ilçe yerleşim yerinin yakınında bir yükseklik oluşturmaktadır.
İlçenin denizden ortalama yüksekliği 920 m. dir. Çevresine göre daha çukurda olup ısısı 3 - 4 derece farklıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları sert, soğuk ve kar yağışlı geçer. Üzerlik, Sığırkuyruğu, Papatya, Çiğdem, Navruz ve Devedikeni bölge ikliminde yetişen doğal boyarmadde bitkilerindendir.3
İlçeye çeşitli yönlerden karayolu ile ulaşmak mümkündür. İlçe merkezine 30 km. uzaklıkta Kalaba ve Topaklı Kasabaları içerisinden geçen Kayseri - Ankara karayolu; ilçenin içerisinden geçen Kayseri - Nevşehir karayolu mevcuttur. Avanos ilçe merkezine 20 km. uzaklıkta DHMİ 'ne ( Devlet Hava Meydanları İşletmesi ) ait Tuzköy Havalimanı vardır.
2000 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre, ilçedeki nüfus dağılımı, ilçe merkezinde 11.921, kasabalarda 25.791, köylerde 5425 olmak üzere toplam 43.131'

26 Ekim 2011 Çarşamba

İpek Halı


Asur Ticaret Yolu ve İpek Yolu üzerinde bulunan Avanos, yerleşim yeri olarak önemini hep korumuştur. Birçok insan burada yaşamış veya gelip geçerken, sosyal, kültürel vb. pek çok alanda kendinden izler bırakmıştır. Ticaret ilçenin önemli geçim kaynağı olmuştur. Değişen zamanla birlikte ilçede önemli olan ticaret yerini turizme bırakmıştır. Bu değişime bazı ticaret veya günlük kullanım eşyaları ayak uydururken, bazılarının kullanım amaçları değişmiştir. Bunlardan birisi de halıdır. Halı ilk önceleri evde kullanım ve çeyiz için dokunurken, sonraki dönemde bunlara ek olarak ticari boyutta kazanmıştır. Bütün bunlara ek olarak, bölgede Turizmin gelişmesiyle halı turistik eşya niteliği de kazanmıştır. Son on yılda halıya verilen önem giderek azalmıştır. Buna neden olan pek çok etken olmasına karşılık en önemlisi bölgenin diğer geçim kaynağı olan çanakçılıktır. Halıcılıkta olduğu gibi çanakçılıkta da önceleri evlerde kullanım amacıyla üretim yapılmış, ticari özellik kazanmış ve turizmle birlikte turistik eşya niteliğine bürünmüştür. Bir de Kütahya çiniciliğinin bölgeye getirilmesiyle büyük çini ve çanak atölyeleri kurulmuş, buralarda hem üretim hem de satış yapılmış ve hala da yapılmaktadır.
Çanak atölyeleri gibi, dokuma ve satış yapan halı mağazaları açılmış olsa bile, halıcılık çanakçılığın gölgesinde kalmıştır. İlçede dokuma yapan üç tane halı mağazası bulunmaktadır. Bu mağaza bünyesindeki atölyelerde Avanos halısı değil daha çok turistlerin rağbet ettiği Hereke, Kayseri, Milas vb. halılar dokutturulmaktadır.
İlçede bulunan halı mağazaları yetkilileri ile görüşmeler sonucunda, Avanos halısı üretiminin yirmi yıldır yapılmadığı öğrenilmiştir. Bu nedenle, yok olmaya yüz tutmuş Avanos halılarını ulaşılabilen kaynak kişiler aracılığı ile bulmak, bunların geçmişten günümüze nasıl bir değişim gösterdiğini tespit etmek, teknik ve sanatsal özelliklerini incelemek ve bunları bir katalog halinde bir araya getirmek amacıyla tez konusu; " Günümüzde Avanos'ta ( Nevşehir ) El Halısı Üretimi ve Avanos Halılarının Özellikleri" olarak seçilmiştir. Bu konunun seçilmesinde, Nevşehir / Ürgüplü olmak, bölgenin genel yapısı ve kültürünü tanımak, ikamet yeri olarak araştırma yapılacak yere yakın olmak, bazı kaynak kişileri şahsen tanımak etkili olmuştur.

Ön araştırma sonucunda tez başlığına uygun geçici bir plan hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 02 Kasım 2005 tarihinde bölgeye gidilmiştir. Araştırma sırasında her eve girilememesi ve bazı mağaza yetkililerinin koleksiyonlarının tamamını açmama isteği ile tezin kapsamına bir sınırlama getirilmiştir.
Araştırmaya ilk olarak Avanos merkezde bulunan halı mağazalarından başlanmıştır. Sırasıyla Kirkit Halı, Tokmak Halı, Yörük Halı ve Cehri Halı Mağazaları gezilerek Avanos halıları tespit edilmiştir. Mağaza sahipleri ile birebir görüşülerek kendileri, mağazaları ve Avanos halıları hakkında bilgiler alınmıştır. Ayrıca elinde Avanos halısı bulunan diğer kişilere nasıl ulaşılabileceği hakkında bilgiler alınmıştır. Daha sonra araştırma kapsamındaki halıların boyutları, kaliteleri düğüm türleri, kullanılan malzemeleri, renk ve desen özellikleri üzerine birebir inceleme yapılarak fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Bu sırada edinilen kaynaklar da tezin gelişmesine yardımcı olmuştur.
Mağaza yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Bozca Köyünde üç, Sarıhıdır Köyünde bir, Özkonak kasabasında bir, Göynük Kasabasında bir, Aktepe Köyünde iki, Çavuşin Köyünde bir ve Ürgüp'te dört olmak üzere toplam onüç aile ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerde hem kendileri hakkında, hem de halıyı dokuyan kişiler hakkında bilgiler alınmıştır. Aralarından Kezban SAYIN ve Arife SEĞMEN'in önceden ticari dokuma yaptığı öğrenilmiş, bu konu hakkında bilgiler alınmıştır. Dokuma yapan kişilerin verdiği bilgiler doğrusunda yünü dokumaya hazırlama, doğal boyar madde temini, bunlarla yün boyama hakkında bilgiler alınmıştır. Ayrıca, anlatılanlar doğrultusunda, halı dokuma ile ilgili çeşitli adetler olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra araştırma kapsamındaki halıların boyutları, kaliteleri düğüm türleri, kullanılan malzemeleri, renk ve desen özellikleri üzerine birebir inceleme yapılarak fotoğraf çekimleri yapılmıştır.
Avanos'ta yapılan araştırma sırasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Gidilen mağazalardaki bütün koleksiyonun açılmaması, uzun vakit ayırmak istememeleri, köylerdeki insanların evlerini yabancılara açmaktan korkmaları, serili olan halıların üzerinde eşyaların olması gibi nedenler örnek olarak verilebilir.
Avanos'un tarihi, coğrafi konumu ve Avanos halıcılığı hakkında, Avanos Belediyesine, Nevşehir Kütüphanesine ve Ürgüp Kütüphanesine gidilere kaynak araştırması yapılmıştır. Kaynak araştırmasında ayrıca, Tokmak Halı sahibi Ömer

TOKMAK kitaplığından ve Ürgüp Aksa Halıcılık sahibi Muammer SAK kitaplığından yararlanılmıştır. Tarihi gelişimi ve diğer konularda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, Doç. Elvan ANMAÇ kitaplığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi ve Denizli Berke Halı Kitaplığından yararlanılmıştır.
Alan araştırması ve kaynak araştırması bölümü bittikten sonra eldeki fotoğraflardan iki halı seçilerek birebir halı kağıdına aktarılmıştır.
Bütün bu bilgiler doğrultusunda tez iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde; "Avanos ve Halıcılığı, Araştırma Yapılan Aileler, Halı Satış Mağazaları, Hitaş Tokmak Halı Aş. Hakkında Bilgi" ana başlıkları altında konular toplanmıştır. Coğrafi Konumu ve Tarihçesinde; Avanos'un coğrafi konumu, yerleşik hayatın başlamasından günümüze gelişim süreci hakkında bilgiler verilmiştir. Avanos Halıcığının Gelişiminde; Avanos'ta bilinen ilk halıcığın başlamasından günümüze ulaşılan kaynaklar doğrultusunda bilgiler verilmiştir. Araştırma Yapılan Aileler Hakkında Bilgi bölümünde; ulaşılabilen ve ellerinde Avanos halısı bulunan onüç aile hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kişilerden yün ve doğal boyar madde temini ve bunların dokumaya hazırlanması, dokuma yapılması ve varsa ticaretinin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler alınarak aynen aktarılmıştır. Avanos'taki Halı Satış Mağazaları bölümünde; ellerinde Avanos halısı bulunan ve incelenmesine izin verilen halılar hakkında, mağaza sahipleri ve mağazaları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Toplam dört mağazaya gidilmiş, bunlardan sadece Tokmak Halı'da üretim yapılmasından dolayı Avanos Hitaş Tokmak Halı Aş. başlığı altında ayrıca verilmiştir. Bu bölümde Tokmak halının hammadde temini ve hazırlığı, halı üretimi aşamaları ve üretilen halıların pazarlanması gibi konular hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Ayrıca mağaza sahibi Ömer TOKMAK yün boyarken, kızı kırkım yaparken fotoğraflanarak bu bölüme eklenmiştir.
Tezin ikinci bölümü "Avanos Halılarının İncelenmesi" ana başlığı altında sadece katalog çalışmasına ayrılmıştır. Birinci bölüme uygun olarak "Ailelerin Ellerinde Bulunan, Halı Satış Mağazalarında Bulunan ve Hitaş Tokmak Aş.'de Bulunan Örnekler" başlıkları altında sırasıyla verilmiştir. Halı fotoğrafları tek tek verilerek bunların boyutları, kaliteleri, düğüm türleri, kullanılan malzemeleri, renk ve desen özellikleri hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Son olarak "Avanos Halısı Tasarımları" başlığı altında halı kağıdına yapılmış olan iki adet halının bir kopyası da bilgisayar ortamında çizilmiş ve çizim hakkında bilgiler verilmiştir.